Så länge vi tjänar pengar – vem bär klimatskulden?

Beatrice Rindevall

Vilka bär egentligen skulden för klimatkrisen?

Ur 13 personers perspektiv – forskare, politiker och aktivister – får du veta mer om aktörerna som drivit klimatutvecklingen åt fel håll.

Redan på 70-talet visste forskare och bolag att människans utsläpp av växthusgaser påverkade klimatet negativt. Trots kunskapen valde företag att fortsätta sin verksamhet och dessutom spendera miljarder på att sprida desinformation om klimathotet. Idag lägger de fem största oljebolagen nästan två miljarder kronor årligen på att stoppa eller försena klimatåtgärder – bara i EU.

Men är det verkligen bolagen och politikerna som bär det största ansvaret? I demokratiska länder väljer vi ju själva politiker, som därefter bedriver den politik vi röstar på. Det är också vi, som individer och konsumenter, som reser och konsumerar långt mer än vår koldioxidbudget.

Oavsett vem som bär mest skuld är resultatet att världen blir allt varmare, med katastrofala konsekvenser som följd. Samtidigt som Sveriges utsläpp borde minska med minst sju procent per år för att nå klimatmålen, ökade istället utsläppen 2018. Något måste ändras, men vad?

Beatrice Rindevall är miljöjournalist och debattör. Tillsammans med skribenterna Parul Sharma, fd chef på Greenpeace, Isatou Bah från FN-förbundet, samt  en handfull forskare, utforskar Rindevall vem som bär Klimatskulden.