Framtidstjuvarna – varför dröjer klimatomställningen

Beatrice Rindevall

Trots att klimatfrågan varit känd länge fortsätter fossilerna att flöda med ett katastrofalt resultat. Varför går omställningen så långsamt?

Redan på 70-talet visste forskare och bolag som Exxon att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Trots kunskapen valde företaget, som nu är världens största olje- och gasbolag, att fortsätta sin verksamhet och dessutom spendera miljarder på att sprida desinformation om klimathotet. Idag lägger de fem största oljebolagen nästan två miljarder kronor årligen på att stoppa eller försena klimatåtgärder – bara i EU.

Lobbypengarna verkar också ge politisk utdelning. För ännu ökar utsläppen, trots att politiker har vetat om problemen minst lika länge som oljebolagen, och trots att länderna har en skyldighet mot såväl sina som andras medborgare. Men är det verkligen bolagen och politikerna som bär det största ansvaret? I demokratiska länder väljer vi ju själva politiker, som därefter bedriver politiken som vi röstat på. Det är också vi, som individer och konsumenter, som reser och konsumerar långt mer än vår koldioxidbudget. Individerna har definitivt ett ansvar, men här finns stora skillnader. Olika samhällsgrupper påverkar nämligen klimatet olika mycket.

Det finns många aktörer som bidrar till att världen blir allt varmare. Samtidigt som Sveriges utsläpp borde minska med femton procent per år för att nå klimatmålen, ökade istället utsläppen 2018. Något måste ändras, men vad? För att komma vidare måste vi identifiera – och ta itu med – stoppklossarna. I den här boken beskrivs några av de största klimatsabotörerna, med en förhoppning om att nya insikter kan leda till åtgärder och lösningar.

Beatrice Rindevall är miljöjournalist och debattör. Tillsammans med skribenterna Björn Wiman som är kulturchef på DN, Parul Sharma som är chef på Greenpeace, och Dena Gevarez från Naturskyddsföreningen samt en handfull forskare utforskar Rindevall vem som bär Klimatskulden.