Recensionsexemplar

Recensionsexemplar kan beställas av alla som regelbundet recenserar böcker i tidningar, tidskrifter, radio och tv samt i olika former på nätet. Du som är bokbloggare får gärna klistra in en länk till bloggen.

Beställ recensionsexemplar genom att skriva bokens ISBN eller titel, samt var du kommer att recensera boken.

Vi använder oss utav e-böcker som recensionsexemplar med undantag för vissa titlar.