Bildarkiv författare

Omslagsbilder och författarporträtt får enbart användas i samband redaktionell text om respektive bok och/eller författare. I övrigt ska förlaget kontaktas för godkännande före publicering. Fotografens namn skall alltid anges.

J
Kirsten Jacobsen
Jesper Jerkert
Chalmers Johnson
Stefan Jonsson
Dan Jönsson
K
Peter Kadhammar
Lena Kallenberg
Elias Khoury
Åke Kilander
Per Kornhall
Monica Kristensen
Paul Krugman
Björn Kumm
Jan Käll
Moa Kärnstrand
L
John Lapidus
Halldór Laxness
Attica Locke
Mian Lodalen
Kristian Lundberg
Mikael Löfgren