Manus

Har du skrivit ett manus som du vill skicka till oss?

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Leopard förlag publicerar inte noveller, poesi eller barn- och ungdomsböcker.

Vi får cirka 1.000 obeställda manuskript per år. Vår utgivning av svenska skönlitterära verk är ytterst sparsam, vi vill därför uppmärksamma dig på att möjligheterna att få ett skönlitterärt verk publicerat hos oss är ytterst små.

Vi tar endast emot manus i digital form, i Word-format, via e-post. Skicka synopsis och manus till: manus(a)leopardforlag.se

För alla typer av manuskript gäller att vi inte tar ansvar för insända, ej beställda, manuskript. Vi bekräftar inte att vi emottagit manuskriptet. Vi tar inte emot manus i pappersform.

På grund av den väldiga anhopningen av manuskript kan det ta lång tid för oss att lämna besked. Vår målsättning är att kunna ge besked inom fyra månader, även om vi inte alltid kan leva upp till detta. Vi har heller inga möjligheter att ge skriftliga kommentarer eller skrivråd om de manuskript vi refuserar.