Manus

Just nu har vi manusstop på Leopard Förlag. Det betyder att vi inte kommer att ta emot några manus  alls tills vidare.

Med vänliga hälsningar

Leopard förlag