Förlaget

_T1A1371ny

Böcker som ger avtryck

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi tror att böcker är ett oöverträffat sätt att förstå andra människor och vi vill att vår utgivning ska spegla samhällsutvecklingen i Sverige och i världen.

Leopard förlag startade 2001 av förläggaren Dan Israel och författaren Henning Mankell. Från 2017 är Johan Ehrenberg delägare.

Idag ger förlaget ut ca 30 nya titlar per år. Bland våra författare finns namn som Henning Mankell, Maria Sveland, Mattias Gardell, Kajsa Ekis Ekman, Pierre Schori, Susan Faludi, Tom Holland, Jonas Trolle, Maryse Condé, Assia Djebar och Lo Kauppi.