Leopard Akademi

Leopard akademi

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap, samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi tror att böcker är ett oöverträffligt sätt att förstå andra människor och vill att vår utgivning ska spegla samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. Leopard förlag startade 2001 och ger idag ut ca 25 nya titlar per år. Ett av benen har varit att ge ut läsvärd debatt och sakprosa. Inriktning har varit anti-kolonialism, globalisering, rasism och politik. Bland de viktiga internationella titlarna finns Frantz Fanons Jordens fördömda, Kolonialismens svarta bok och Richard Dowdens Afrika. Forskare och debattörer som Mike Davis, Joseph E. Stiglitz, Barbara Ehrenreich och Susan Faludi har alla skrivit böcker som rör sig någonstans mellan forskning, journalistik och debatt.

Över åren har Leopard också arbetat nära en skara noga utvalda svenska forskare som Jan Hjärpe, Ulrika Dahl, Michael Azar, Pia Laskar, Maud Eduards, Malin Rönnblom, Mattias Gardell, Stefan Jonsson, Peo Hansen, Kjell Östberg och Hans Abrahamsson. De böcker de har gett ut hos Leopard har följt den akademiska forskningens högt ställda krav på fakta och argumentation. I nära samarbete med förlagets förläggare och redaktörer har man också arbetat mycket med disposition, stil och tillgänglighet. Samt, såklart, utnyttjat och använt sig av ett förlags kompetenser kring form, marknadsföring och återförsäljarkontakter.

Under 2018 kommer vi samla vår akademiska utgivning under namnet Leopard akademi. Mer information kring detta kommer inom kort.