Torun Börtz

Torun Börtz är född 1967 och har jobbat som journalist i drygt 20 år. Sedan många år tillbaka är hon frilansjournalist med Frankrike som bas, bl.a. för TT:s räkning. Leopard förlag har gett ut hennes förortsskildring från Frankrike Betongen brinner 2007.