Richard Dawkins

Richard Dawkins är professor vid universitetet i Oxford. På svenska finns av honom tidigare utgivet bl.a. Den själviska genen och Den blinde urmakaren. Leopard förlag har gett ut Illusionen om Gud (2007) och Så gick det till. Bevisen för evolutionen(2010).

Richard Dawkins storsäljare åter i tryck

Läs mer

Så gick det till

Bevisen för evolutionen Richard Dawkins

Elegant, lärt och underhållande om bevisen för evolutionen.

Läs mer