Pierre Schori

Pierre Schori var Sveriges FN-ambassadör 2000–2004 under en av de mest omskakande perioderna i världsorganisationens historia. Schori var Olof Palmes medarbetare i internationella frågor, han har varit kabinettssekreterare i UD, biståndsminister, ledamot av riksdagen och Europaparlamentet, gästprofessor i New York och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten 2005–2007. Leopard förlag har utgivit Draksåddens år (2009), Vägen ut ur Afghanistan (2010) samt Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika (2011 ), skriven tillsammans med hans hustru Maud Edgren-Schori.

Minnet och elden

En politisk memoar med samtida synpunkter Pierre Schori

Schoris uppskattade memoarer i nytt format

Läs mer

Minnet och elden

En politisk memoar med samtida synpunkter Pierre Schori

Schoris memoarer är ett oundgängligt bidrag till nutidshistorien

Läs mer

Elfenbenskusten

En utmaning för FN och Afrika Maud Edgren-Schori, Pierre Schori

En unik inblick i ett land i djup kris.

Läs mer

Schori skisserar en ny säkerhetspolitik för 2000-talet.

Läs mer

Efter 200 år av fred befinner sig Sverige åter i krig.

Läs mer