Peter Olausson

Peter Olausson är författare till flera böcker om företeelser i gränslandet mellan sant och osant, t.ex. Faktoider: försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar (2008) och Tredje rikets myter (2010).

Blindspår

Vetenskap på villovägar Peter Olausson

Underhållande fakta om krokiga och tokiga teorier.

Läs mer