Per Kornhall

Per Kornhall är gymnasielärare och fil.dr. i biologi, medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté och arbetar även som konsult. Han har gett ut böckerna och Livets ord – Kontroll och manipulation i Jesu namn och Barnexperimentet – Svensk skola i fritt fall.

Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.

Läs mer

Skapelse-konspirationen

Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran Per Kornhall

Kritisk granskning av Intelligent Design.

Läs mer

Brutalt uppvaknande ur en sekt.

Läs mer