Per Kornhall

Per Kornhall är gymnasielärare och fil.dr. i biologi, medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté och arbetar även som konsult. Han har gett ut böckerna och Livets ord – Kontroll och manipulation i Jesu namn och Barnexperimentet – Svensk skola i fritt fall.

Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.

Läs mer

Livets ord

Kontroll och manipulation i Jesu namn Per Kornhall

Brutalt uppvaknande ur en sekt.

Läs mer

Skapelse-konspirationen

Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran Per Kornhall

Kritisk granskning av Intelligent Design.

Läs mer