Paul Krugman

Paul Krugman är professor i nationalekonomi vid Princeton University i USA. Han medverkar regelbundet som kolumnist i New York Times och fick Nobelpriset i ekonomi 2008.

Bankrutt?

Den stora vanföreställningen om krisens orsaker och hur den ska lösas Paul Krugman

Insiktsfull vägledning ut ur depressionen.

Läs mer

Krisen

Orsaker, verkan, åtgärder Paul Krugman

En oundgänglig bok om vilka lärdomar som bör dras av den globala ekonomiska krisen.

Läs mer