Max Gustafson

Max Gustafson är en svensk serie- och satirtecknare. Han tecknar nu mestadels satirbilder åt dagspress och fackföreningar, Det rånade folket är hans fjärde bok.

Det rånade folket är resultatet av flera års frustration över en politisk utveckling som skapat arbetslöshet, utanförskap, ökade samhällsklyftor, raserad välfärd, med mera.

Läs mer