Maud Edgren-Schori

Maud Edgren-Schori, undervisar vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon arbetade som genusrådgivare i Elfenbenskusten 2005–2007 i FN:s biståndsorgan UNDP och i Liberia 2008.

Elfenbenskusten

En utmaning för FN och Afrika Maud Edgren-Schori, Pierre Schori

En unik inblick i ett land i djup kris.

Läs mer