Karolina Hansson

Karolina Hansson, 24 år, har påbörjat sin utbildning för att bli studie- och yrkesvägledare.

Fyrtio unga kvinnors personliga texter om sex och lust

Läs mer