Kajsa Norman

Kajsa Norman, född 1979, är journalist och författare med inriktning på demokratiutveckling och konfliktområden. Hon har tidigare givit ut böcker om Kuba och Zimbabwe, samt tjänstgjort som press- och informationsofficer i Afghanistan.

Bron över Blood River

Afrikanderna i det nya Sydafrika Kajsa Norman

Historier från dagens Sydafrika

Läs mer