Jesper Jerkert

Jesper Jerkert är bl.a. studierektor på KTH:s avdelning för filosofi samt styrelseledamot i skeptikerorgansationen Vetenskap och Folkbildning. Han har redigerat böckerna Vetenskap eller villfarelse (2005) och Fakta eller fantasier (2007) som båda utkommit på Leopard förlag.

Fenomen i vetenskapens utkanter granskas.

Läs mer