Jan Hjärpe

Jan Hjärpe, född 1942, är professor emeritus i islamologi. Han har publicerat ett stort antal böcker om den muslimska världen och om islam och är ledamot av Vitterhetsakademin. Jan Hjärpe är flitigt anlitad som expert av svensk massmedia och en efterfrågad föreläsare.

 

Nyanserade svar i resonerande form om islam.

Läs mer

Bilden av Muhammed är inte bara kontroversiell i västerlandet.

Läs mer

Profetens mantel

Den muslimska världen 2001–2006 Jan Hjärpe

Profeten Muhammeds mantel är en symbol för maktens legitimitet.

Läs mer