Hoda Barakat

Hoda Barakat kommer från Libanon och är född 1952. Hon är numera bosatt i Paris och författare till ett flertal böcker som översatts till många språk. Vattenplöjaren belönades med Naguib Mahfouz-medaljen 2000.

Ett rike av denna jord

översättare Jonathan Morén Hoda Barakat

En episk berättelse om slitningen mellan tradition och modernitet

Läs mer