Bitte Hammargren

Bitte Hammargren är journalist, som följer Turkiet och Mellanöstern sedan många år. 2008 tilldelades hon Publicistklubbens stora pris.

Gulfen

En framtida krutdurk Bitte Hammargren

Insiktsfullt om den arabiska halvön som är rik på energi och religion, men fattig på frihet

Läs mer