Författare

Peter Olausson är författare till flera böcker om företeelser i gränslandet mellan sant och osant, t.ex. Faktoider: försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar (2008) och Tredje rikets myter (2010).

Böcker

Peter Olausson om vetenskap på villovägar på ABF

2012-09-25

Får man hälsa och skönhet av radium? Finns det kanaler på Mars? Låg Troja i Småland?

I boken Blindspår går Peter Olausson igenom en rad blindspår som det mänskliga vetandet ägnat sig åt, som togs på ganska stort allvar innan de förvisades till kunskapens källare. Carl von Linnés försök att dela in stenar och mineraler var inte alls så användbart som hans klassificering av växter och djur, ja i själva verket helt utan betydelse. Flygarbröderna Wrights misslyckade konkurrenter påminner oss om att gränsen mellan produktiv och improduktiv vetenskap och teknik kan vara hårfin. Det var heller inte bara förr i tiden som man slog in på vetenskapliga blindspår. Vaccinmotståndet är ingalunda nytt, men likafullt vår tids farligaste villolära: Det skadar och dödar än idag.

Peter Olausson är författare till flera böcker om företeelser i gränslandet mellan sant och osant, t.ex. Faktoider och Tredje rikets myter.

Måndag 29 oktober kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.
Läs mer här.

Arr: ABF Stockholm i samarbete med Leopard förlag och Föreningen Vetenskap och Folkbildning.