Vetenskap eller villfarelse

Jesper Jerkert

I Vetenskap eller villfarelse granskas fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati och parapsykologi.

Här förklaras hur sierskor och spåmän arbetar, varför det är möjligt att gå på glödande kol och hur man ska förstå religiösa mirakler och nära döden-upplevelser. Även ras- och skapelsemyter liksom förekomsten av oidentifierade flygande föremål, UFO, utsätts för kritiskt skärskådande.

Boken avslutas med en redogörelse för pseudovetenskaplig forskning vid svenska universitet och hur man kan undersöka kontroversiella fenomen utan att falla i vanliga fallgropar genom att använda blindtester, kontrollgrupper och statistisk signifikans.