”Hur upplever du att bli gammal? Hur vill du helst dö? Vad väntar du dig efter den så kallade döden?”

Ellen Bergman skickade frågorna till vänner och bekanta och sammanställde 50 svar. Den yngste som svarade var 70 år, den äldsta 96. Här samsas kända – Ingmar Bergman, Erland Josephson, Sigrid Kahle – med okända, agnostiker med djupt troende, män och kvinnor, här finns djupt filosofiska funderingar och kärva, enkla konstateranden.

Det blev en bok precis så märklig och gripande som hon hoppats.