Jonathan Freud mötte romerna som 16-åring. Under ett helt år reste han runt med en romsk familj under ledning av kaku Ischvan. I mer än 30 år har han samlat på sig kunskaper och personliga erfarenheter av den romska folkgruppen. Som enda gajo (icke-rom) har han varit medlem i Stockholms zigenareförening.

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och låter läsaren ta del av gripande personliga öden. Men boken är också en anklagelseskrift mot den assimileringspolitik myndigheterna i vårt land länge bedrev. Den orsakade mycket av det armod, missbruk och kriminalitet som växte fram bland romerna i det svenska samhället. Idag är romani ett officiellt minoritetsspråk och de flesta romer i vårt land bofasta. Men i ett allt mer integrerat Europa reses frågan om romerna på nytt.