Krisen

Orsaker, verkan, åtgärder

Paul Krugman

”Jag är frestad att säga att krisen inte påminner om någonting vi sett förut. Men det skulle kanske vara riktigare att säga att den liknar allt vi har sett förut, på en och samma gång. Världsekonomin har visat sig vara ett mycket farligare ställe än vi kunnat föreställa oss. Hur blev världen så farlig? Och viktigare, hur tar vi oss ut ur den nuvarande krisen och vad kan vi göra för att förhindra att sådana kriser alls uppstår?”

I Krisen. Orsaker, verkan, åtgärder analyserar 2008 års Nobelpristagare i ekonomi Paul Krugman vad som hänt – och varför. Det är en oundgänglig bok för alla som vill förstå vad som sker och vilka lärdomar som bör dras.