Korruption i Sverige

Per Kornhall

Korruption i Sverige? Nej, sådant sker inte här, det finns bara i andra länder. I svensk lagstiftning förekommer inte ens begreppet korruption, bara ”tagande av muta”.

Så var det kanske förr, men inte längre menar författaren och debattören Per Kornhall. När en läkare bara undersöker den ena av patientens två sjukdomar, eftersom han inte får någon ersättning för den andra diagnosen – då har sjukvården korrumperats. När betygssättning inte baseras på en rättvis bedömning utan på att en friskola ska få fler elever – då har skolan korrumperats. När kritik mot kommunala tjänstemän eller privata verksamhetschefer ses som illojalitet och bestraffas – då är vi ute på hal is.

Ett ännu större problem är att den politiska makten blir alltmer hopflätad med den ekonomiska. Lobbyister och politiska tjänstemän tar över agendan och fattar besluten. Ett nytt frälse har skapats som flyttar sig mellan politik och näringsliv. Vi behöver bara nämna Filippa Reinfeldt eller Göran Persson för att inse vilken magnitud det här problemet har.

Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar därför en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.

Recensioner

”En brandfackla, men framför allt en bok om att återvinna förtroende.”

Fredrik Emdén, Chef