I bödlarnas fotspår

Aapo Roselius

Vid sidan av första världskriget och i skuggan av den ryska revolutionen utkämpades i Finland ett blodigt inbördeskrig mellan de röda och de vita.
Kriget kännetecknades av ett brutalt våld mot civila och krigsfångar. I bödlarnas fotspår skildrar de mest omskakande händelserna under den vita terrorn. Både offrens anhöriga och bödlarna får komma till tals och beskriver de fåfänga försöken att ställa de ansvariga inför rätta.