Halldór Laxness

En biografi

Halldór Gudmundsson

Halldór Laxness var en central författare i 1900-talets litteratur. Redan som mycket ung visste Halldór Laxness att hans uppgift var att bli författare, men att han ville skriva berättelser inte bara för islänningarna utan för hela världen. När han 1955 mottog nobelpriset i litteratur stod det klart att han hade lyckats. Både i sitt liv och i sina verk speglade han det dramatiska århundrade han verkade i. Halldór Laxness var kompromisslös i sin konst, sitt politiska engagemang och i sitt familjeliv.

Halldór Guðmundssons biografi om Halldór Laxness liv är den mest omfattande som skrivits och följer författaren från hans barndom till hans död. Boken beskriver Laxness drivkrafter: hans sökande efter ideal, hans engagemang som samhällsförbättrare och inte minst hans litterära ambitioner. Det blir på samma gång en skildring av det moderna Islands tillblivelse, ty de två är starkt sammanvävda.