Feminism som partipolitik

Maud Eduards

I Feminism som partipolitik följer Maud Eduards Fi i Simrishamn mandatperioden 2010-2014. Platsen lokal men problemen generella. Det handlar om politikens villkor i Sverige, specifikt hur feminismen har betydelse för det politiska. Det handlar om ett rum där olika viljor och intressen möts och förhandlas. Vilket utrymme finns det för ett litet, nytt feministiskt parti att bedriva politik? Hur har partiet bemötts? Vad är det som ytterst står på spel?

FI är vida omskrivet. men föga utforskat. Nu finns den bok som saknats, där partiets kommunpolitiska erfarenheter och betydelse diskuteras i termer av makt, demokrati och jämställdhet vs feminism.