Är kvinnlig frigörelse verkligen detsamma som heltidsarbete?

Lönearbetet har blivit en norm i svensk politik som ska visa vägen till frigörelse och forma oss till aktiva jämställda samhälls-medborgare. På lönearbetets skuggsida återfinns det reproduktiva arbetet, som alltmer motas undan. Känslo- liv, omsorgen om varandra, om barn och äldre närstående. Detta viktiga arbete osynliggörs och fördelas ojämlikt.

I den här boken undersöks spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete, själva epicentrum i feministisk analys och debatt. Är vi fria eller är vi snarare fritt tillgängliga för lönearbetets gränslöshet?

Med dessa frågor i fokus utmanar författarna lönearbetets självskrivna roll och frågar sig var den feministiska arbetskritiken tagit vägen.