Ernest Thiel – mjukband

Pengar & passion

Lars Ragnar Forssberg

En fascinerande historia om uppgång och fall, om svek och bedrägeri, om passion och brusten kärlek, om Ernest Thiel – en man som älskade konst mer än pengar.

Vid förra sekelskiftet var Ernest Thiel Sveriges rikaste man. Det var en tid av nya idéer. Klasskamp, storstrejk, industrialisering, rösträttsreformer och sexuell frigörelse. 1897 lämnar Thiel sin familj för sitt livs passion och byter också umgänge. Han träffar tidens stora författare och målare: Bruno Liljefors, Carl Larsson, Eugène Jansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin och Hjalmar Söderberg. Han börjar samla konst. Han ger Edvard Munch ett årligt arvode och översätter flera av Nietzsches betydande verk.

Mitt under dessa omvälvande år bygger Ernest Thiel sitt galleri på Blockhusudden på Djurgården, ett magnifikt renässanspalats som invigs storslaget 1907. Det första världskriget och den efterföljande deflationen fick finansfurstens, konstsamlarens och mecenatens förmögenhet att smälta ihop. När han dog i januari 1947 uppgick hans tillgångar till 3.420 kronor.

Lars Ragnar Forssberg har, baserat på dagböcker och en rikhaltig brevsamling, skrivit en fascinerande historia om uppgång och fall, om svek och bedrägeri, om passion och brusten kärlek, om en man som älskade konst mer än pengar. Boken är rikt illustrerad.

Recensioner

Forssbergs styrka är förmågan att fläta samman trådarna till en komplex helhetsbild. Svindlande affärer, framgångssaga, passionerad kärlek, leda, skandaler och fall… Thiels liv var som en roman.

Joanna Persman, SvD

Jag läser just nu …
… en svensk biografi av anglosaxisk kvalitet. Lars Ragnar Forssberg skildrar ”Ernest Thiel. Pengar & passion.” Thiel var en komplicerad judisk bankman, tidvis en som fick ärligt konst­intresse medan hans privatliv var en tvålopera. Thiel skapade ett storslaget galleri. Forssberg skriver en cool och vacker svenska. Hans bok är ett panorama både över industrialismens genombrott och konstnärers och författares priviligierade liv. Mycket i boken är citat ur de bildade klassernas korrespondens, långt från Facebook och Twitter. Familjen Wallenberg, Thiels partner, kommer inte ut ur boken som hedervärt folk. Boken bör Augustnomineras.

 

Staffan Heimerson, Aftonbladet