Desirada

Maryse Condé

Marie-Noëlles mor Reynalda är bara fjorton år när hon föds och kort därefter överlämnas i den barnlösa Ranélises vård när Reynalda reser till Paris. Strax efter sin tioårsdag får Marie-Noëlle brev från sin mor som vill att de ska återförenas i Frankrike. Nu tvingas hon lämna tryggheten på Guadeloupe och resa ut i det okända.

Desirada är en berättelse som sträcker sig över tre generationer och tre kontinenter. Det är en familjesaga om förlorad kärlek, om mörka hemligheter och gäckande sanningar.