Barnbrudar

I nöd och olust

Tina Thunander

I Sverige är det förbjudet att gifta sig före arton års ålder, men lagen sätts ur spel genom att äktenskapen välsignas av religiösa företrädare. Unga flickor i Sverige får stå brud som betalning för en affär, för att bevara familjens heder eller för att hållas kvar inom klanens kontroll. Ibland gör de motstånd, ibland accepterar de sitt öde för att vara till lags och inte bli utstötta ur gemenskapen.

Tina Thunander har träffat flickor som stått brud långt före artonårsgränsen. Hon har intervjuat religiösa ledare och representanter för sociala myndigheter, skolor och polisen. Hos dem är barnäktenskapen välkända, men de saknar möjlighet att stoppa dem. Ibland blundar de. Och tvångsäktenskap är inte förbjudet i Sverige.

Bortgifta barn förekommer i muslimska miljöer och bland romer, men också inom kristna sekter. Barnbrudar. I nöd och olust handlar om flickor som handelsvara och släpphänta svenska myndigheter.