Andra vägar- noveller om det utopiska samhället. Del 2

Del 2 av den normbrytande novellsamlingen ”Andra Vägar”. I den här novellerna presenterar några av Sveriges mest framåtblickande författare nya världar, visioner och samhällen som utmanar det du alltid tagit för givet. Det är berättelser som spränger gränser och kullkastar din uppfattning om det utopiska samhället.

 

Du hittar våra ljudböcker hos alla större ljudboksdistributörer, inklusive bibliotek.