Substans: en tankebok om substantivens betydelse

Lars Åke Augustsson

Vilket substantiv tycker du bäst om? frågade Lars Åke Augustsson och Stig Hansén 15 svenska författare. Svaren de fick var roande, underfundiga och ofta oväntade.

Lina Ekdahl sa: Bullen står för något jag tycker om, något hemtamt, varmt, gott, trevligt. Bullen står också för något jag tycker illa om, som jag längtar bort från och som jag är rädd för, något som är stilla, inneslutande. Jag vill inte vara en bulle.

Substans är en tankebok om för alla som är intresserade av skrivande. Den vill stimulera till egna funderingar kring hur olika substantiv påverkar texten. Den vill också hjälpa författaren in spe att navigera bland skrivandets blindskär som faran med metaforer, såsiga substantiv och inexakta beskrivningar. I sitt efterord påpekar Augustsson och Hansén att substantivet inte bara är en bestämd ordklass. Det är samtidigt en utmaning och en möjlighet för skribenten.

Lars Åke Augustsson och Stig Hansén är författare med ett tjugotal böcker bakom sig, varav ett stort antal om skrivande och skrivandets hantverk. De ordnar också kurser, seminarier och föreläsningar för företag, organisationer och enskilda personer i konsten att skriva och redigera.

Alla författare och deras favoritsubstantiv:

Viveka Lärn – Hägring

Stewe Claesson – Folkhem

Sven-Eric Liedman – Hand

Lina Ekdahl – Bulle

Sigrid Combüchen – Slöfock

Göran Greider – Hembygd

Marie Lundquist – Dörr

Torbjörn Flykt – Cykel

Maria Küchen – Verb

Fredrik Ekelund – Fubbick

Ellen Mattson – Häst

Arne Johnsson – Fönster

Agneta Klingspor – Rivjärn

Agneta Pleijel – Smörgåspapper

Inger Alfvén – Ö