Guldsot

Berättelsen om Röda Korset-bedragaren Johan af Donner Bernt Hermele

En spännande och rappt berättad historia om en osannolik skandal.

Läs mer

Firman

Bonnier: Sveriges mäktigaste mediesläkt Bernt Hermele

Unik inblick i familjen Bonniers imperium

Läs mer

Firman

Bonnier: Sveriges mäktigaste mediesläkt Bernt Hermele

Granskning av Sveriges mäktigaste mediesläkt

Läs mer

Bilden av Muhammed är inte bara kontroversiell i västerlandet.

Läs mer

Profetens mantel

Den muslimska världen 2001–2006 Jan Hjärpe

Profeten Muhammeds mantel är en symbol för maktens legitimitet.

Läs mer

Nyanserade svar i resonerande form om islam.

Läs mer

Den romerska republikens uppgång och fall.

Läs mer

Mästerligt om Roms första imperiedynasti av Tom Holland

Läs mer

Unika reportage om ett mångfacetterat land

Läs mer

Friedrich Engels

Kommunist i frack Tristram Hunt

Fängslande om frackklädd kommunist

Läs mer

Den första intervjuboken med Henning Mankell.

Läs mer

Öppenhjärtig intervjubok

Läs mer

Fenomen i vetenskapens utkanter granskas.

Läs mer

Ingenmansland

Ett år på Sveriges baksida Dan Jönsson

En personlig betraktelse över ett annorlunda Sverige.

Läs mer

Route 66 (Ljudbok)

Och den amerikanska drömmen Peter Kadhammar

Inträngande reportage om USA:s baksida.

Läs mer

Route 66

Den amerikanska drömmen Peter Kadhammar

Resa i finanskrisens spår

Läs mer

Skapelse-konspirationen

Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran Per Kornhall

Kritisk granskning av Intelligent Design.

Läs mer