Firman

Bonnier: Sveriges mäktigaste mediesläkt Bernt Hermele

Granskning av Sveriges mäktigaste mediesläkt

Läs mer

Bilden av Muhammed är inte bara kontroversiell i västerlandet.

Läs mer

Profetens mantel

Den muslimska världen 2001–2006 Jan Hjärpe

Profeten Muhammeds mantel är en symbol för maktens legitimitet.

Läs mer

Nyanserade svar i resonerande form om islam.

Läs mer

Den romerska republikens uppgång och fall.

Läs mer

Mästerligt om Roms första imperiedynasti av Tom Holland

Läs mer

Unika reportage om ett mångfacetterat land

Läs mer

Friedrich Engels

Kommunist i frack Tristram Hunt

Fängslande om frackklädd kommunist

Läs mer

Den första intervjuboken med Henning Mankell.

Läs mer

Öppenhjärtig intervjubok

Läs mer

Fenomen i vetenskapens utkanter granskas.

Läs mer

Ingenmansland

Ett år på Sveriges baksida Dan Jönsson

En personlig betraktelse över ett annorlunda Sverige.

Läs mer

Route 66 (Ljudbok)

Och den amerikanska drömmen Peter Kadhammar

Inträngande reportage om USA:s baksida.

Läs mer

Route 66

Den amerikanska drömmen Peter Kadhammar

Resa i finanskrisens spår

Läs mer

Skapelse-konspirationen

Fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran Per Kornhall

Kritisk granskning av Intelligent Design.

Läs mer

Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.

Läs mer

Krisen

Orsaker, verkan, åtgärder Paul Krugman

En oundgänglig bok om vilka lärdomar som bör dras av den globala ekonomiska krisen.

Läs mer