Denna dag är bara början på ett djupt utforskande.

Läs mer

I de här novellerna presenterar några av Sveriges mest framåtblickande författare nya världar, visioner och samhällen som utmanar det du alltid tagit för givet.

Läs mer

”-Kryp. Hennes ord kom emot mig som ett bowlingklot. Utan att tänka föll jag ner på knä, som om hennes röst slagit omkull mig. Långsamt men målmedvetet började jag krypa på alla fyra mot stolen, med blicken fäst på hennes lackskor och en tyngd i mellangärdet som sög mig allt längre ner mot den smutsiga […]

Läs mer

Del 2 av den normbrytande novellsamlingen ”Andra Vägar”.

Läs mer

Det rånade folket är resultatet av flera års frustration över en politisk utveckling som skapat arbetslöshet, utanförskap, ökade samhällsklyftor, raserad välfärd, med mera.

Läs mer

En julkalender för vuxna!

Läs mer

Välkommen till välfärdsfabriken!

Läs mer

Fyndigt och tankeväckande om verbets innebörd

Läs mer

Den nionde delen i serien om Kurt Wallander

Läs mer