Bokmässan 2017

2017-04-28

–      Bokförlaget Leopard ifrågasätter Bokmässans beslut att fortsatt låta Nya Tider ställa ut. 

Några tankar från Moa Elf Karlén, förlagschef Leopard förlag

När Myndigheten för kulturanalys våren 2016 kom med sin rapport Hotad kultur? En undersökning om hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige var det redan då drabbande läsning. Kartläggningen visar att var tredje författare och konstnär har uppgett att de någon gång har utsatts för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse som har varit kopplad till deras yrkesutövning. Var sjätte svarande har utsatts vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Att dra slutsatsen att delar av en hel yrkeskår riskerar självcensur är inte att ta det för långt. Kostnaden för att vara en röst i det offentliga samtalet är i dag ofta högt.

I en följande utredning av samma myndighet, Värdar eller väktare?, presenterades uppdragsgivares och arrangörers erfarenheter av hot och våld mot anlitade författare och konstnärer. Rapporten visade att det finns ett stort engagemang hos uppdragsgivare när det gäller att förebygga hot och våld mot de konstnärer och författare som de ger uppdrag till. Samtidigt upplever uppdragsgivarna att det är oklart vem som ska ta ansvar för den individuella konstnärens eller författarens arbetssituation samt att säkerhet är en resursfråga.

Som förläggare förstår jag att Bokmässan har en utmanande situation att förhålla sig till. Men att inte erbjuda en publicistisk värdegrund utan att istället ta det så långt att man lämnar allt åt juridiken menar jag är fel. Då är man mer en passiv än aktiv aktör, oavsett kommersiell sådan eller ej. Passiviteten drabbar det fria ordet, dess konsekvenser som är svåra att överblicka, författare tystnar, röster tystnar, i rädsla för den våldsbejakande extremism som bereds plats på mässgolvet.

För mig är den hotfulla film vi alla har kunnat ta del av det som avgör.  Det är den som gör skillnaden jämfört med ett fritt åsiktstorg där många olika åsikter ryms. Det är något helt avgörande annorlunda att uppmana till aktivism i form av hembesök hos journalister för att skrämma dem till tystnad.

Alla måste hitta sin hållning och vi respekterar att olika författare, besökare och förlag hittar olika tillvägagångssätt i situationen som har uppstått. För vårt förlags del, ett förlag som vill skapa goda förutsättningar för författare och journalister att fortsätta arbeta i trygghet och som på nära håll har följt och stöttat författare som har tvingats utstå hot har vi svårt att acceptera Bokmässans hållning. Filmen som har publicerats borde innebära att Nya Tider inte är välkomna som utställare på Bokmässan. En mässa som inte agerar mot detta behöver vi ifrågasätta.

Hösten 2017 överväger därför Leopard förlag att inte medverka vid årets mässa om Bokmässan inte ändrar sitt beslut vad gäller den omtalade tidningen. Vi har i dag, den 28 april, parallellt påbörjat planeringen av ett antal aktiviteter i Göteborg utanför mässområdet i samarbete med andra aktörer.

Vår förhoppning är naturligtvis att fler förlag och författare fortsätter att agera och att Bokmässan omprövar sitt beslut, tar sitt ansvar för att vara en trygg arena och inte låter Nya Tider ställa ut.

Läs Expressens artikel om förlagen som kräver svar från Bokmässan här.