ETC och Leopard förlag går ihop

2017-01-12

I ett led att stärka den oberoende utgivningen i Sverige förvärvar Johan Ehrenberg och ETC utveckling AB 50% av Leopard förlag. 

“Idag är ETC så stor som rörelse att vi kan börja bygga en motoffentlighet. ETC ska finansiera, producera och sprida till stora grupper. Men inte styra vad som ska ges ut. Därför är det mycket bättre att Leopard tar hand om våra författare medan vi hjälper innehållet att nå ut. Det går inte att backa när ytlig kommersialism förstör samtal och kritisk diskussion. Böcker behövs och måste spridas”, säger Johan Ehrenberg VD på ETC.

”Under det senaste årets gång har vi funderat, diskuterat och klurat på vad som bäst garanterar förlagets framtid. Det stod tidigt klart att vi ville satsa. Att vi tror på att ge ut böcker av hög kvalitet. Vi ser en bransch under snabb omvandling. Förändringen idag är allomfattande och gäller allt från produktion till tryck, distribution och återförsäljare. Tillsammans med ETC kommer denna satsning vara möjlig. Tillsammans blir vi en heltäckande radikal sfär, fysiskt och digitalt”, säger Moa Elf Karlén VD och förlagschef Leopard förlag.

”Det finns det många skäl för ett djupgående samarbete mellan ETC och Leopard. Vi har en rad författare och skribenter gemensamma: Kajsa Ekis Ekman, Maria Sveland, Joakim Medin, för att nämna några. Men ännu viktigare är den grundtanke som Henning Mankell och jag hade när vi startade Leopard, nämligen att vår utgivning skulle vara ett verktyg för människor som ville förändra sin verklighet. Jag ser inte ETC som en enskild persons tidningsprojekt utan som en rörelse över hela landet som utmanar den alltmer monopoliserade mediabranschen och de därigenom alltmer likriktade åsikterna om ekonomi, utrikespolitik och invandring, med normalisering av rasism och främlingsfientliga åsikter som följd, men också en rörelse med stor medvetenhet om faran med klimatförändringarna och en vilja att konkret göra något åt det. Att få vara en del av denna rörelse och få direktkontakt med våra läsare ser jag som ett naturligt steg för Leopard.” Dan Israel styrelseordförande och grundare Leopard förlag. 

Leopard förlag kommer att fortsätta som eget bolag och sitta kvar på samma lokaler på S:t Paulsgatan i Stockholm. Från och med årsskiftet tar man över ETC bokförlags utgivning samtidigt som man bibehåller tidigare utgivningsprofil. Tillsammans med ETC kommer Leopard att arbeta med digitala satsningar, en ny bokklubb, fler direktförsäljningskanaler och utåtriktade verksamheter samt evenemang. Över tid kommer det ske en ökad samordning vad det gäller ekonomihantering, administration och så vidare. Men de olika varumärkena och företagen kommer bestå. Det kommer heller inte att ske några förändringar i personalen och Moa Elf Karlén fortsätter att vara verksam som förlagschef och VD för Leopard förlag.

För frågor

Johan Ehrenbergjohan@etc.se

Moa Elf Karlenmoa.elf.karlen@leopardforlag.se

Dan Israel: dan.israel@leopardforlag.se