Vad händer i Mellanöstern 2015?

2015-01-19

Bitte Hammargren, journalist, Mellanösternkännare och författare till Gulfen, föreläste på Folk & Försvars rikskonferens på temat ”Mellanöstern: en region i konflikt”, om läget i Mellanöstern inför 2015. Se föreläsningen via SVT Forum här.